Tuesday, October 5, 2010,Prasarita Padottanasana C,Surya Namaskara A Six,Prasarita Padottanasana D,Utthita Hasta Padangusthasana A, Utthita Hasta Padangusthasana A,Ardha Baddha Padmottanasana B, Utkatasana,Virabhadrasana A, B version,Virabhadrasana B, B version,Surya Namaskara B, position Nine.

No comments:

Post a Comment